Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VALDYMAS

1. Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo metu asociacijoje yra 117 narių.

2. Vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininkas. Nuo 2017 metų gegužės 26 dienos asociacijos pirmininkas - Tomas Pačėsas. 2019 metų balandžio 26 dieną Tomas Pačėsas išrinktas asociacijos pirmininku antrajai kadencijai.


Pirmininkas

Tomas Pačėsas3. Kolegialus valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba. Nuo 2019 metų balandžio 26 dienos asociacijos taryba sudaryta iš 11 tarybos narių: Tomas Pačėsas, Žydrūnas Geležauskas, Daiva Gudzinevičienė, Povilas Tamulynas, Vaclovas Matažinskas, Remigijus Jakubauskas, Saulius Janulevičius, Ligitas Bernatavičius, Romualdas Šapaitis, Rita Abečiūnienė, Ineta Sakavickienė.


Tomas Pačėsas

Povilas Tamulynas

Daiva Gudzinevičienė

Saulius Janulevičius

Romualdas Šapaitis

Rita Abečiūnienė

Žydrūnas Geležauskas

Ligitas Bernatavičius

Vaclovas Matažinskas

Remigijus Jakubauskas

Ineta Sakavickienė


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TIKSLAI

Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" siekia, kad Alytuje gyventi būtų geriau:

1. Suburti Alytaus mieste gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Alytaus miestu susijusius asmenis Alytaus miesto problemoms spręsti.

2. Skatinti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  interesus.

3. Formuoti palankią verslo palaikymo politiką Alytuje, skatinti verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

4. Atstovauti ir ginti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  ir Alytaus miesto gyventojų interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Alytaus miesto savivaldybėje bei kitose institucijose ir įstaigose.

5. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  nariams.

6. Aktyviai dalyvauti Alytaus miesto politiniame gyvenime – deleguoti savo narius dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.

7. Vykdyti ir/ar dalyvauti rengiant viešosios nuomonės apklausas Visuomeniniam judėjimui "UŽ ALYTŲ"  rūpimais klausimais.

8. Rengti susitikimus, konferencijas, seminarus ir kt. renginius, susijusius su Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  tikslais ir veikla.

9. Steigti juridinius asmenis, sudaryti sutartis ir pagal jas prisiimti įsipareigojimus.


Mūsų kontaktai čia.

>>į pradžią