UŽ ALYTŲ

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VALDYMAS

1. Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo metu asociacijoje yra 117 narių.

2. Vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininkas. Nuo 2017 metų gegužės 26 dienos asociacijos pirmininkas - Tomas Pačėsas. 2019 metų balandžio 26 dieną Tomas Pačėsas išrinktas asociacijos pirmininku antrajai kadencijai.

3. Kolegialus valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba. Nuo 2019 metų balandžio 26 dienos asociacijos taryba sudaryta iš 11 tarybos narių: Tomas Pačėsas, Žydrūnas Geležauskas, Daiva Gudzinevičienė, Povilas Tamulynas, Vaclovas Matažinskas, Remigijus Jakubauskas, Saulius Janulevičius, Ligitas Bernatavičius, Romualdas Šapaitis, Rita Abečiūnienė, Ineta Sakavickienė.

ASOCIACIJA VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ"

Tomas Pačėsas | Pirmininkas
Rita Abečiūnienė | Tarybos narė
Daiva Gudzinevičienė | Tarybos narė
Ineta Sakavickienė | Tarybos narė
Vaclovas Matažinskas | Tarybos narys
Romualdas Šapaitis | Tarybos narys
Remigijus Jakubauskas | Tarybos narys
Žydrūnas Geležauskas | Tarybos narys
Ligitas Bernatavičius | Tarybos narys
Povilas Tamulynas | Tarybos narys
Saulius Janulevičius | Tarybos narys

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TIKSLAI


Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" siekia, kad Alytuje gyventi būtų geriau:

1. Suburti Alytaus mieste gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Alytaus miestu susijusius asmenis Alytaus miesto problemoms spręsti.

2. Skatinti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  interesus.

3. Formuoti palankią verslo palaikymo politiką Alytuje, skatinti verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

4. Atstovauti ir ginti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  ir Alytaus miesto gyventojų interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Alytaus miesto savivaldybėje bei kitose institucijose ir įstaigose.

5. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  nariams.

6. Aktyviai dalyvauti Alytaus miesto politiniame gyvenime – deleguoti savo narius dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.

7. Vykdyti ir/ar dalyvauti rengiant viešosios nuomonės apklausas Visuomeniniam judėjimui "UŽ ALYTŲ"  rūpimais klausimais.

8. Rengti susitikimus, konferencijas, seminarus ir kt. renginius, susijusius su Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  tikslais ir veikla.

9. Steigti juridinius asmenis, sudaryti sutartis ir pagal jas prisiimti įsipareigojimus.