Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI


Grįžti į peržiūrą

2015-05-14

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 5

Susirinkimas įvyko 2015-05-14.
Susirinkimo pirmininkas Adelė Dimšienė.
Susirinkimo sekretorius Ineta Sakavickienė.
Dalyvavo:
Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ narių skaičius – 71. Dalyvavo 25 nariai: Rita Abečiūnienė, Rosvydas Baublys, Loreta Braukienė, Romas Bukevičius, Giedrius Čereškevičius, Jonas Juozas Dimša, Adelė Dimšienė, Teresė Draugelienė, Daiva Gudzinevičienė, Ričardas Karčiauskas, Gediminas Kašėta, Darius Kulbinskas, Janis Laurinaitis, Valius Micevičius, Meilutė Miliauskienė, Gintaras Norus, Tomas Pačėsas, Šarūnė Petrulionienė, Karolis Petrulionis, Andrius Radvilavičius, Antanas Sakavickas, Ineta Sakavickienė, Povilas Tamulynas, Romualdas Varanauskas, Tautvydas Žemaitis. Kvorumo nėra.
DARBOTVARKĖ:
1. 2015-03-01 d. savivaldybės tarybos ir mero rinkimų ataskaita. Pranešėjas Giedrius Čereškevičius.
2. Asociacijos pirmininko, pavaduotojų ir tarybos rinkimai. Pranešėjas Giedrius Čereškevičius.
3. Naujų narių priėmimas. Pranešėjas Giedrius Čereškevičius.
4. Dėl seniūnaičių rinkimų. Pranešėjas Janis Laurinaitis.
5. Dėl „Už Alytų“ vasaros sąskrydžio organizavimo. Pranešėjas Janis Laurinaitis.
6. Dėl idėjų prisidėti prie Bendruomenių iniciatyvų „10+ per 1 dieną“. Pranešėja Ineta Sakavickienė.
7. Dėl asociacijos nario mokesčio. Pranešėjas Giedrius Čereškevičius.

 2015.05.14_Nariu_susirinkimo_protokolas_5.pdf


Grįžti į peržiūrą


ATASKAITOS

Feed

2017-04-28

REVIZIJOS KOMISIJOS AKTAS

   Daugiau


2017-03-31

BALANSAS UŽ 2016 METUS

   Daugiau


2017-03-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2016 METUS

   Daugiau


2017-03-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

   Daugiau


2017-03-31

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ASOCIACIJA VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PATVIRTINTA asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 10 2017 m. gegužės 26...   Daugiau


2016-04-29

REVIZIJOS KOMISIJOS AKTAS

   Daugiau


2016-04-22

2015 METŲ BALANSAS

   Daugiau


2016-04-22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2015 METUS

   Daugiau


2016-04-22

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ BALANSO

   Daugiau


2016-04-22

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ASOCIACIJA VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PATVIRTINTA asociacijos visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 8 2016 m. gegužės 14...   Daugiau
DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI


 

>>į pradžią