Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ĮSTATAI

Feed

2018-03-03

ĮSTATAI (galiojantys)

Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ ĮSTATAI I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau...   Daugiau


2014-10-30

ĮSTATAI (negaliojantys)

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Judėjimo...   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ATASKAITOS

Feed

2019-04-26

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2018-03-03

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2017-05-26

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2016-05-14

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI


Grįžti į peržiūrą

2018-03-03

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 13

Susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 03 d. 11:00 val. „Pas Bočius“, AMBC Jaunimo g. 3, Alytus.
Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas.
Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė.
Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ turi 105 narius. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 22 nariai: Rita Abečiūnienė, Loreta Braukienė, Romas Bukevičius, Edmundas Čepeliauskas, Jonas Juozas Dimša, Adelė Dimšienė, Teresė Draugelienė, Žydrūnas Geležauskas, Irina Juškauskienė, Renata Kantaravičienė, Kulbinskas Darius, Kunigiškis Robertas, Irena Lazickienė, Ramūnas Masiulionis, Valius Micevičius, Meilutė Miliauskienė, Gintaras Norus, Tomas Pačėsas, Andrius Radvilavičius, Ineta Sakavickienė, Romualdas Varanauskas, Povilas Tamulynas. 2018-02-16 d. visuotiniame narių susirinkime kvorumo nebuvo, todėl šis pakartotinis susirinkimas, turi teisę priimti sprendimus neivykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus.
Asociacijos narių bendru sutarimu susirinkimo pirmininku paskirtas Tomas Pačėsas, susirinkimo sekretore paskirta Ineta Sakavickienė.
Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas pristatė susirinkimo darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (pranešėjas Tomas Pačėsas).
2. Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).
3. Dėl asociacijos metinės finansinės atskaitos ir veiklos ataskaitos patvirtinimo (pranešėjas Tomas Pačėsas).
4. Dėl revizijos komisijos finansinės ataskaitos tikrinimo rezultatų (pranešėja Rita Abečiūnienė).
5. Dėl papildomų asociacijos tarybos narių rinkimo (pranešėjas Tomas Pačėsas).
6. Dėl asociacijos „Už Lietuvą“ steigimo (pranešėjas Tomas Pačėsas).
7. Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti steigiamos Asociacijos „Už Lietuvą“ steigimo dokumentus rinkimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).
NUTARTA: Tvirtinti susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.

 2018-03-03_visuotinio_nariu_susirinkimo_protokolas_13.pdf


Grįžti į peržiūrą


DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI


 

>>į pradžią