Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“ – vienintelis NEPARTINIS komitetas Alytuje!

2023-01-08

TRUMPA POLITINIO KOMITETO ”UŽ ALYTŲ“ RINKIMŲ PROGRAMA

uz alytu.pngMes, politinis komitetas „Už Alytų“, savo dėmesį koncentruojame į čia dirbančius ir gyvenančius žmones, kad Alytuje būtų mažiausi komunaliniai mokesčiai, visiems prieinama kokybiška medicina, kultūra bei socialinės paslaugos, užtikrintas tinkamas mūsų vaikų ugdymas ir saugumas, geros sporto bei poilsio sąlygos. Alytus turi tapti viso regiono centru, augančiu miestu, kuriame gera oriai gyventi. Tai pasiekti galime savo veiklą kryptingai ir nuosekliai koncentruodami į:
-Tinkamą ir saugią gyvenamąją aplinką. Gyvenamoji aplinka turi užtikrinti gyventojams patogumą, saugumą, tinkamą reikalingų objektų pasiekiamumą ir mažiausias komunalinių paslaugų kainas Lietuvoje.
-Alytiškių teisę lengvai rasti ir rinktis darbą pagal išsilavinimą, įgūdžius ir poreikius.
-Kokybišką švietimą Alytuje su švietimo įstaigų gausa. Darželiai, mokyklos, neformaliojo ugdymo įstaigos yra arti namų bei užtikrina ugdymo įvairovę.
- Prieinamas ir kokybiškas socialines ir medicinines paslaugas visiems. Brandi miesto bendruomenė privalo rūpintis visais savo nariais, gerbti žmogų ir padėti spręsti problemas atsidūrusiems kritinėse situacijose.
-Skaidrų ir ekonomiškai efektyvų miesto valdymą. Šiuolaikinis valdymas remiasi greitais ir motyvuotais sprendimais. Tam reikalingi kokybiškai dirbantys ir kompetentingi valstybės tarnautojai, kurie nevengia ir geba priimti sprendimus bei sprendžia gyventojų problemas čia ir dabar.
-Kokybišką laisvalaikį, kultūrą ir poilsį Alytuje. Mieste puikiai išvystyta aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir poilsio aplinka, siekiant sudaryti sąlygas miestiečiams kokybiškai sportuoti ir ilsėtis ištisus metus.
-Teigiamą miesto įvaizdį, kuris taps neatskiriama mūsų veiklos dalimi ir investicijų bei specialistų pritraukimo instrumentu.

Politinė reklama

uzalytu - 22:45 @ Politinis komitetas, Politinė reklama | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: NAUJAMETINĖ DOVANA ALYTAUS MIESTO GYVENTOJAMS GALIMAI KORUPCINĖS SCHEMOS PAVIDALU NUO MERO CESIULIO IR KONSERVATORIŲ

atlieku kibireliai.jpgDaliusSinkevicius.jpgŽIŪRĖTI
Vėl papildomai nupirkti maisto atliekų „kibirėliai“. Nežinia už kiek, nežinia kodėl ir nežinia kam… ir dar papildomai „įdarbinami“ miesto gyventojai, nors tie patys gyventojai ARATC‘ui moka milžiniškus pinigus rinkliavos už atliekų surinkimą pavidalu.

Didelis ačiū konservatoriams ir socialdemokratamas su meru Cesiuliu priešakyje už naujametines dovanėles galimai korupcinės schemos pavidalu!

Pone Cesiuli, kada su konservatoriais baigsite kurti galimai korupcines schemas? 16 metų esate savivaldybės tarybos narys. Per tą laiką gyventojų sumažėjo apie 16 000, ARATC darbuotojų padidėjo apie 67 proc., o kainos per šį laikotarpį tik augo. Klausimas: ar beveik 50 000 Alytaus miesto gyventojų privalo būti išrinktųjų šeimų įkaitais?

Praeitų metų pabaigoje ARATC kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, kad iš miesto biudžeto, tai yra iš miesto gyventojų pinigų, konservatoriai ir socialdemokratai „pakeliant rankeles“ prabalsuotų, kad kaip papildoma finansinė injekcija ARATC veiklai plėtoti būtų pervesta 428,8 tūkstančių eurų suma į ARATC sąskaitą. Niekada nepaklausėte pas Alytaus miesto gyventojus, ar jiems to ARATC veiklos plėtojimo reikia? Panašu, kad tai sprendžia Jučų ir Reipų šeimos su Cesiuliu galimai politinės korupcijos susitarimo būdu.

Gyventojai, atidžiai stebėkite sekančio Alytaus miesto tarybos posėdžio balsavimą, nes konservatoriai su socialdemokratais vėl bandys „pasisavinti“ miesto biudžeto pinigus ir perduoti juos ARATC veiklai!
Atlieku kibireliai.jpg

Priminsiu, kad Alytaus miesto gyventojų mokama rinkliava už atliekų surinkimą yra dvigubai didesnė negu Lazdijų gyventojų ir už tai alytiškiai „dėkingi“ konservatoriams ir merui Cesiuliui!

Jeigu Alytaus gyventojai manimi pasitikės – padarysiu viską, kad UAB „ARATC“ taptų skaidri ir vieša, kad gyventojai mokėtų socialiai teisingai ir atsakingai – už gyventojų sukauptas atliekas, o ne už patalpų plotą.
Maisto atlieku rusiavimas.jpg

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama

2023-01-06

uzalytu - 14:43 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius, 3 Violeta Nenartavičienė | Pridėti komentarą

GIEDRIUS GRIŠKEVIČIUS: DALIUS SINKEVIČIUS SKIRTŲ DIDESNĮ DĖMESĮ MŪSŲ MENININKAMS IR ALYTAUS KULTŪRAI

Giedrius Griskevicius.jpgGiedriusGriskeviciuswww.jpgŽIŪRĖTI
Giedrius Griškevičius: aš tikiu, kad mūsų kandidatas į merus Dalius Sinkevičius skirtų didesnį dėmesį mūsų menininkams, meno kolektyvams, dailininkams ir visai Alytaus kultūrai!

Esu Giedrius Griškevičius, alytiškis, gimęs ir augęs Alytuje.
Šiuo metu esu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Mano stiprioji pusė yra KULTŪRA!
Noriu, kad kultūra būtų labiau gerbiama ir mylima mūsų mieste.
Esu žmogus, kuris myli etninę kultūrą. Etninė kultūra yra svarbiausias mūsų palikimas, etninis bruožas.
Mūsų Alytuje yra tikrai daug meno kolektyvų, bet ne visi kolektyvai yra matomi alytiškiams.
Noriu, kad visus mūsų menininkus, meno kolektyvus vienodai gerbtume ir mylėtume.
Negalima pamiršti mūsų tautodailininkų, fotografų, poetų, tiesiog visų menininkų! Visi jie turi būti žinomi ir matomi! Juos taip pat reikia palaikyti!
Negalima pamiršti puikių renginių, tokių kaip Užgavėnės, kalendorinės šventės, kaip Kalėdos, Joninės ir t. t. Reikia mūsų mieste atnaujinti tokių švenčių šventimą, atkurti mūsų miesto tradicijas, įtraukti Alytaus jaunimą: ŽIŪRĖTI.

Politinė reklama
2023-01-05

uzalytu - 14:41 @ Politinė reklama, 4 Giedrius Griškevičius | Pridėti komentarą

MIELI ALYTIŠKIAI, SVEIKINU JUS SU NAUJAISIAIS METAIS!

Kaledinis sveikinimas.pngŽIŪRĖTI
Mieli alytiškiai,
Sveikinu Jus su Naujaisiais metais!
Norėčiau palinkėti, kad mūsų miestas nebūtų tik pravažiuojama stotelė tarp klestinčių miestų Kauno ir Druskininkų. Noriu palinkėti, kad Alytus taptų regiono traukos centru, kur būtų galima gerai gyventi, dirbti ir planuoti savo ateitį, ne tik išrinktiesiems ir jų šeimos nariams, bet ir mums – visiems alytiškiams!
Tiesiog linkiu, kad Alytaus miestas pagaliau padarytų proveržį!

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2023-01-01

uzalytu - 14:25 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

SVETLANA ŽADEIKIENĖ: PASAKYK, KĄ PADAREI, JEIGU NORS VIENĄ KADENCIJĄ BUVAI!

svetlana zadeikiene.jpgŽIŪRĖTI
Svetlana Žadeikienė: ateina rinkimai, prasideda adventiniai pažadai: žadu, žadu, oi kiek žadu…
Tu nesakyk, ką aš padarysiu! Tu man pasakyk, ką padarei, jeigu nors vieną kadenciją buvai!

Politinė reklama
2022-12-31

uzalytu - 14:17 @ Politinė reklama, 18 Svetlana Žadeikienė | Pridėti komentarą

TOMAS PAČĖSAS: VAIKŲ SU SPEC. POREIKIAIS MOKYTOJŲ PADĖJĖJAMS 170 T. EURŲ SOCDEMAI IR KONSERVATORIAI NERANDA, O ARATC‘UI 428,8 T. EURŲ IŠ BIUDŽETO SKIRTI PRITARIA

Tomas Pacesas.jpgŽIŪRĖTI
Gruodžio 22 dieną įvyko Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Vaikų su spec. poreikiais mokytojų padėjėjams 170 tūkstančių socdemai ir konservatoriai neranda, o ARATC‘ui 428,8 tūkstančius iš biudžeto skirti pritaria.
Meras: Ar pritariame šitų pinigų skyrimui ARATC’ui? 428,8 tūkstančių eurų?
Tomas Pačėsas: norėčiau visiems priminti, kad tai yra labiausiai Alytaus žmones nuvilianti įmonė ir jos veikla.
2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 patvirtintos „Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės“.
Šių taisyklių 8 punkte nustatyta, kad faktinės sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus metams, o pajamas būtina užtikrinti metų pradžioje. Todėl būtinųjų sąnaudų dydis apskaičiuojamas iš anksto. Jeigu metų pabaigoje paaiškėja, kad apskaičiuotos (planinės) būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių, tai šis skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų metų būtinąsias sąnaudas.
Pagal šias taisykles ARATC negali dabar prašyti 428,8 tūkstančių, o skirtumą nuo apskaičiuotų ir faktinių 2022 metų sąnaudų išlyginti turėtų skaičiuodami 2023 metų būtinąsias sąnaudas.
Įdomu tai, kad šių taisyklių ARATC nesilaikė ir kai faktinės būtinosios sąnaudos būdavo mažesnės už apskaičiuotąsias ir niekada nesikreipė į tarybą, kad sekantiems metams sumažintų mokestį gyventojams!
2021 metų gruodžio 31 dienai ši įstaiga turėjo beveik 180 tūkstančių pelno, prieš metus turėjo 102 tūkstančius pelno.
ARATC pateiktose skaidrėse lyginama 2022 metų ARATC veikla su 2017 metais. Kaip galima lyginti ne su 2021 metais? ARATC klaidina visuomenę ir tarybos narius, nes reikia lyginti su praeitais finansiniais metais, o ne su 2017 m. pasirinktinai.
2021 metų gruodžio 31 dienai pinigų likutis ARATC finansiniame balanse buvo 1 906 912 eurų, atidėjiniai (sąvartynų rekultivacijai?) – 3 067 103 eurų, sumokėti avansai – 721 305 eurai, pelnas – 179 215 eurų. Iš viso 5 874 535 eurų.
ARATC rodo, kad 2022 metais rinkliavos iš gyventojų surinko 7 251 476 eurų. 2022 metų kaštus rodo – 7 931 604 eurų.
Taigi 2021 metų likutis 5,8 mln ir 2022 surinkta rinkliava sudaro 13 126 011 eurų.
Neužtenka šito? Dar reikia didint?
Jau šio posėdžio 17-tu klausimu taryba nuskalbė ir nusmaugė alytiškius: už papildomus kvadratus alytiškiai mokės papildomą mokestį!
Meras: Tomai, laikas užbaigiam sakinį…
Tomas Pačėsas: „Labai smagu“, kai vieno tarybos nario (pono Jučo) žmonai ARATC‘e įsteigtas padalinys, kuris kainuoja apie 200 tūkstančių eurų. Tai ar gražu prašyti dar, smaugti toliau miesto gyventojus?
Aš nematau čia pagrindimo, čia yra grynai korupcinis susitarimas ir prašau visus tarybos narius susilaikyti nuo šio balsavimo, kol neišsiaiškinsim visų mokestinių ir finansinių dalykų šitoje įstaigoje.

Už tai, kad skirti ARATC‘ui 428,8 tūkstančius eurų iš miesto biudžeto UŽ balsavo:

Socialdemokratai:
1. Meras Nerijus Cesiulis
2. Vicemerė Jurgita Šukevičienė
3. Edmundas Čečėta
4. Laima Vincė Kirkliauskienė
5. Henrikas Šyvokas
6. Skaistė Ulčickaitė
7. Valius Micevičius

TS-LKD (konservatoriai):
8. Vicemeras Povilas Labukas
9. Šarūnas Klėgeris
10. Vilma Krušnienė
11. Vytautas Jazepčikas
12. Valė Gibienė

Alytaus piliečiai:
13. Vilija Ramanauskienė

Andrius Jučas buvo nusišalinęs, nes šie pinigai turėjo būti skiriami jo darbovietei. Visi kiti tarybos nariai ištraukė savo korteles, dėl to nebuvo kvorumo ir socialdemokratai su konservatoriais nesugebėjo patvirtinti šios pinigų sumos skyrimo ARATC.
170 tūkstančių skyrimo mokytojų padėjėjams klausimas
Tomas Pačėsas: gal kas galėtų priminti finansinės išraiškos skirtumą tarp to sprendimo, kurį mes patvirtinome praeitą posėdį padidindami padėjėjų skaičių iki dabar maksimalaus? Koks yra finansinės išraiškos pokytis biudžete?
Meras: Šitiems etatams mums reikės 170 tūkstančių eurų.
Tomas Pačėsas: mes matėme kalbėjusią mamą, kurios vaikui reikia šiandien ir dabar šitų etatų!
Meras: siūlau balsuoti dėl klausimo atidėjimo.

Už tai, kad neskirti 170 tūkstančių eurų mokytojų padėjėjams ir atidėti klausimą UŽ balsavo:

Socialdemokratai:
1. Meras Nerijus Cesiulis
2. Vicemerė Jurgita Šukevičienė
3. Edmundas Čečėta
4. Laima Vincė Kirkliauskienė
5. Henrikas Šyvokas
6. Skaistė Ulčickaitė
7. Valius Micevičius

TS-LKD (konservatoriai):
8. Vicemeras Povilas Labukas
9. Šarūnas Klėgeris
10. Andrius Jučas
11. Vilma Krušnienė
12. Vytautas Jazepčikas
13. Valė Gibienė

Taigi velnio tuzinas, sudarytas iš dviejų korumpuotų politinių jėgų: socialdemokratų ir konservatorių, ARATC‘ui randa 428,8 tūkstančius, o mokytojų padėjėjams, kurių reikia visiems Alytaus mokiniams, 170 tūkstančių eurų neranda…

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą Tomas Pačėsas. Politinė reklama
2022-12-29

uzalytu - 14:07 @ Politinė reklama, 2 Tomas Pačėsas | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: MANO UŽDAVINYS - SUTVARKYTI ATLIEKŲ IR ŠILUMOS ŪKĮ, KAD ALYTIŠKIŲ KOMUNALINIAI MOKESČIAI BŪTŲ MAŽIAUSI LIETUVOJE

pazadas.pngŽIŪRĖTI
Dalius Sinkevičius: mano uždavinys - sutvarkyti atliekų ir šilumos ūkį, kad alytiškių komunaliniai mokesčiai būtų mažiausi Lietuvoje!
Dalius Sinkevičius - Politinio komiteto “Už Alytų” kandidatas į merus.

Politinė reklama
2022-12-28

uzalytu - 13:55 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

SUSIPAŽINKITE: DALIUS SINKEVIČIUS - POLITINIO KOMITETO “UŽ ALYTŲ” KANDIDATAS Į MERUS

Dalius sinkevicius biografija.pngŽIŪRĖTI
Susipažinkite: Dalius Sinkevičius - Politinio komiteto “Už Alytų” kandidatas į merus.

Politinė reklama
2022-12-27

uzalytu - 13:52 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

POLITINIS KOMITETAS “UŽ ALYTŲ” LINKI GERŲ KALĖDŲ!

Geru Kaledu.pngŽIŪRĖTI
Brangūs alytiškiai,
Politinis komitetas “Už Alytų” linki gerų Kalėdų!

Politinė reklama
2022-12-25

uzalytu - 13:31 @ Politinė reklama, 4 Giedrius Griškevičius, 5 Laima Veličkienė, 11 Remigijus Jakubauskas, 14 Laimutė Jasiniauskienė | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: SVEIKINU JUS SU ŠV. KALĖDOMIS IR ARTĖJANČIAIS NAUJAISIAIS METAIS!

Kaledinis sveikinimas.pngŽIŪRĖTI
Mieli alytiškiai,
Linkiu Jums ramių šv. Kūčių, sveikinu Jus su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!
Alytiškiams norėčiau palinkėti, kad mūsų miestas nebūtų tik pravažiuojama stotelė tarp klestinčių miestų Kauno ir Druskininkų. Noriu palinkėti, kad Alytus taptų regiono traukos centru, kur būtų galima gerai gyventi, dirbti ir planuoti savo ateitį, ne tik išrinktiesiems ir jų šeimos nariams, bet ir mums – visiems alytiškiams!
Tiesiog linkiu, kad Alytaus miestas pagaliau padarytų proveržį!

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2022-12-23

uzalytu - 13:19 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius, 4 Giedrius Griškevičius | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: PONE CESIULI, KAIP SMAGU KLAUSYTI MELO, KAI ŽINAI TIESĄ

DaliusSinkevicius.jpgO UAB „Alytaus šilumos tinklų“ generalinio direktoriaus Mindaugo Nevardausko tiesa yra tokia:
- Į „Alytaus šilumos tinklus“ atvažiavau tebevykstant teisminiams procesams dėl Tauragės šilumos tinklams paskirtos didžiulės baudos už trasų keitimo Tauragės mieste darbų atlikimo sutartį su neteisėtai, kaip nurodo teismas, konkursą laimėjusia bendrove, kurią pasirašiau kaip tuometinis šilumos tinklų vadovas.
- Į Alytų atvykau kaip liberalas, bet padirbėjęs Alytuje tapau socialdemokratu.
- Sekretore į „Alytaus šilumos tinklus“ įdarbinau savo partijos kolegos, abejotinos reputacijos liberalo, žmoną.
- Į „Alytaus šilumos tinklų“  IT skyrių įdarbinau socialdemokrato mero Cesiulio draugą.
- Iš TS-LKD frakcijos vadovo Andriaus Jučo darbovietės ARATC į „Alytaus šilumos tinklų“ viešųjų pirkimų skyrių įdarbinau jo kolegę.
- Kai 22 Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai balsavo, kad tuometinis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius socialdemokratas Rolandas Juonys, kaip praradęs pasitikėjimą, turi būti atleistas iš užimamų pareigų, jį iš karto įdarbinau į „Alytaus šilumos tinklus“.
- Visada Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams giriuosi, kad mes, „Alytaus šilumos tinklai“ iš Alytaus miesto gyventojų mokamų lėšų generuojame pelną, nors teisinės išlaidos dėl ginčo, dėl bendrovės „Litesko“ naudai priteistų apie 17 mln. eurų, dengiamos iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto. „Alytaus šilumos tinklų“ lėšas leidžiu remonto darbams.
- Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas, kaip ir Kauno apygardos teismas, priims Alytaus miesto savivaldybei ir jos kontroliuojamai bendrovei „Alytaus šilumos tinklai“ nepalankų sprendimą, tuomet iš Alytaus miesto gyventojų lėšų, reikės sumokėti apie 17 mln. eurų bendrovei „Litesko“
- Mano darbo užmokestis ženkliai skiriasi nuo vidutinio Alytaus miesto savivaldybės gyventojų darbo užmokesčio:

DU.png

Dar „Alytaus šilumos tinklai“ dengia kaštus, susijusius su atvykimu į darbą iš Kauno ir pan.
- Iš mano vadovaujamos įstaigos „Alytaus šilumos tinklai“ mūsų valdybos nariai gali užsakinėti paslaugas iš savo darbovietės, už kurias dosniai sumoku bendrovės lėšomis.
Taigi, pone Cesiuli, sekančiais metais Vyriausybei reikės grąžinti apie 3 milijonus eurų, gautų nuostoliams dėl Snoro banke prarastų pinigų padengti. Savivaldybės turima paskola – apie 11 milijonų eurų, o pralaimėto pirmosios instancijos teismo rezultatas – apie 17 milijonų eurų, mokėtinų bendrovei „Litesko“. 2023-iųjų metų planuojamas biudžetas yra deficitinis, trūksta apie 10 milijonų eurų…
Tai iš kokių lėšų ruošiatės padengti šiuos įsiskolinimus? Vienintelis kelias – smaugti Alytaus miesto gyventojus mokesčiais už šilumą, atliekas? Matome, kad Alytaus miesto finansai yra vieni iš blogiausiai valdomų finansų Lietuvoje ir dėl to Alytaus miesto skolos tik labiau didės.
Tai – visi jūsų, pone Cesiuli, darbai per mero kadenciją… Ah! Pamiršau dar vieną darbą: jums puikiai sekasi Alytaus miesto savivaldybę paversti fotoateljė! Šioje srityje jūs padarėt proveržį Alytuje ir tai visi pripažįstame.
Gerbiami Alytaus miesto gyventojai, meras Cesiulis miestui vadovauja 4 metus, tarybos nariu Cesiulis esa jau 16 metų, iš kurių 12 metų yra valdančiojoje daugumoje. Per tokį ilgą laiką ponas Cesiulis galėjo įgyvendinti labai daug miestelėnams naudingų ir pozityvių sprendimų.
Todėl nuoširdžiai sakau – GANA!
Per visus partinukų valdomus metus Alytus nuo 82 tūkstančių gyventojų susitraukė iki mažiau nei 50 tūkstančių gyventojų. Ar tai įvyko dėl puikių gyvenimo sąlygų mieste? Ir dar mūsų mieste vyrauja paradoksas: gyventojų mažėja, o atliekų daugėja!
Kad nebūtų tušti žodžiai, kreipiausi į VTEK (Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją), kad nustatytų ar, perkant paslaugas iš valdybos nario darbovietės, nėra viešų ir privačių interesų konflikto.

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2022-12-16

uzalytu - 13:18 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

„ŠIUKŠLIŲ BIZNIS“. DALIUS SINKEVIČIUS: PONAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI, KODĖL ALYTIŠKIAI TIEK DAUG MOKA UŽ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ?

Dalius sinkevicius.jpegJei Alytaus gyventojai manimi pasitikės ir suteiks mandatą - būtinai sutvarkysiu atliekų ūkį ir gyventojai mokės ne už kvadratinius metrus, o už asmenis, kurie sukaupia atliekas. Dabar yra didelė socialinė neteisybė, kurią reikia kuo skubiau ištaisyti! Tai bus mano uždavinys, kad Alytaus gyventojai mokėtų mažiausiai Lietuvoje.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ savo internetinėje svetainėje deklaruoja: „Nuo pat savo įkūrimo 2002 m. sėkmingai vykdome svarbiausią steigėjų mums iškeltą tikslą – organizuoti skaidrią, žmonėms tarnaujančią ir efektyviai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą“.

Tikrai skaidrią? Žmonėms tarnaujančią? Efektyviai veikiančią?

- Jeigu ARATC efektyviai veikia, tai kodėl pastarajame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo bandoma iš alytiškių biudžeto nugvelbti beveik pusę milijono eurų ARATC‘ui?

- Jeigu ARATC efektyviai veikia, tai kodėl VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, kuris aptarnauja 6 savivaldybes su daugiau nei 538 tūkstančiais gyventojų, dirba 103 darbuotojai, o UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, kuris aptarnauja 7 savivaldybes su maždaug 160 tūkstančių gyventojų, dirba 134 darbuotojai? Kodėl procesai automatizuojami, robotizuojami, o darbuotojų vis daugėja?

- Jeigu ARATC skaidriai veikia, tai kodėl ne tik Alytaus miesto gyventojai, bet ir patys tarybos nariai negauna pageidaujamos informacijos iš ARATC?

- Jeigu ARATC sukūrė žmonėms tarnaujančią atliekų tvarkymo sistemą, tai kodėl skirtingų savivaldybių gyventojams skiriasi rinkliavų dydžiai? Kodėl didžiausios ARATC akcininkės – Alytaus miesto savivaldybės gyventojai moka daugiausiai?
Metines-rinkliavos-dydziai.jpg
Net iki rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą padidėjimo nuo 2017 metų alytiškiai mokėjo daugiau (0,59 Eur už kv.m), negu dabar moka Alytaus rajono gyventojai (0,5189 Eur už kv.m)!
Metines-rinkliavos-dydziai-pastovioji-dalis.jpg- Jeigu ARATC yra socialiai atsakinga įmonė, tai kodėl vienodo dydžio butas, kuriame gyvena vienas gyventojas, moka tiek pat, kiek tokio pat dydžio butas su keturiais gyventojais?

- Jeigu ARATC sukūrė žmonėms tarnaujančią atliekų tvarkymo sistemą, tai kodėl Alytaus gyventojų mažėja, o atliekų kiekiai nemažėja?

- Jeigu ARATC skaidriai veikia, tai kodėl ten dirba su Alytaus miesto savivaldybės taryba ir administracija susijusių žmonių?
seimos-aratc-kainuoja-14-mln.jpg

jucai.jpg

jankauskai.png

REIPAI.png

laurinacio.png

dirses.png
Gerbiamieji alytiškiai, neseniai iš jūsų buvo bandoma paimti beveik pusę milijono eurų. Kaip deklaruoja ARATC atstovai – tai yra trijų mėnesių (nežinia iš kur atsiradęs) įsiskolinimas ARATC‘ui. Tai pagalvokime, kokia suma susidarys per visus metus (apie 430.000×4=1.720.000 eurų). Šita suma, padidėjusios rinkliavos forma, bus paimta iš kiekvieno Alytaus miesto gyventojo, nes dabartinė formuluotė “kompensacija“ yra iliuzinė apgaulė prieš rinkimus išgelbėti ir taip nepopuliarią konservatorių partiją su ten dirbančiomis konservatorių šeimomis.

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2022-12-09

uzalytu - 13:17 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: PONAS CESIULI, KAM IŠLEIDŽIAMI ALYTIŠKIŲ PINIGAI?

Dalius sinkevicius white.jpegPo informacijos apie šildymo kainas paviešinimo gavau nemažai alytiškių reakcijų ir atsiliepimų, ir tęsiu aktualią miestiečiams temą.

Lapkričio 14 dieną savo „Facebook“ paskyroje Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis pranešė, kad Alytus, pagal šildymo kainos dydį, yra ketvirtas Lietuvoje ir pasveikino Šiaulius su trečiąja vieta šiame reitinge.

Norint lygiuotis į geresnius, reikia žiūrėti, kodėl jie geresni:

1. AB „Šiaulių energija“ valdybos nario atlygis – 150,00 Eur/mėn., UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos nario atlygis – 900 Eur/mėn. Per ketverių metų kadenciją „Šiaulių energijos“ valdyba Šiaulių miestui kainuoja 21 600 Eur, „Alytaus šilumos tinklų“ valdyba – 129 600 Eur. Lygiuodamiesi į Šiaulius, sutaupytume 108 000 Eur. Ar tai ne bereikalingas lėšų švaistymas?

2. Alytaus šilumos tinklai už 98 452,87 Eur pirko paslaugas iš Lietuvos energetikos instituto, kuriame dirba Alytaus šilumos tinklų valdybos narys. Ar tai ne viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas su galimai korupcinėmis apraiškomis?

Viesi-pirkimai.png
3. Šiais metais UAB „Alytaus šilumos tinklai“ iš UAB “Expolita” perka administracinio pastato Pramonės gatvėje patalpų remonto darbus už 261 672,11 Eur. „Alytaus šilumos tinklų“ patalpos, esančios prie Alytaus sporto ir rekreacijos centro pastato, yra visiškai suremontuotos ir tinkamos bendrovės darbuotojams. Tai kam reikia tiek išlaidauti remontuojant Pramonės rajone esančias patalpas, kai miesto centre esančios yra klientams lengviau pasiekiamos ir leidžia bendrovės darbuotojams greičiau reaguoti esant sutrikimams?

Visa tai Alytaus miesto gyventojams kainuoja 468 124,98 Eur. Ką būtų galima padaryti už šiuos pinigus? Sumažinti šildymo kainą ar įsigyti apie 10 butų Alytuje ir pritaikyti alytiškių socialinėms reikmėms?

Kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2022-12-02

uzalytu - 13:16 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą

DALIUS SINKEVIČIUS: PONAS CESIULI, GAL JAU GANA?..

Dalius-Sinkevicius-white.jpgLapkričio 14 dieną savo „Facebook“ paskyroje Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis pranešė, kad šilumos kaina nuo lapkričio mėnesio yra 30 proc. mažesnė nei spalio mėnesį. Bet pamiršo paminėti, kad būtent spalio mėnesį šilumos kaina rekordiškai šoktelėjo beveik tuos pačius 30 proc., palyginti su rugsėjo mėnesiu:

Silumos-kainos.png

Alytaus meras teigia, kad iki šiandien miestas šildomas tik biokuru ir nėra užkurtas dujinis katilas. Tai, pone Cesiuli, dėl kokių priežasčių spalio mėnesį taip rekordiškai pakilo šilumos kaina, jeigu Baltpool duomenimis biokuro kaina šį šildymo sezoną tik mažėjo:

Biokuro-kainos.png

Kyla dar vienas klausimas: ar, girdamasis pasiekimu, kad 30 proc. sumažėjo šildymo kaina, meras meluoja, ar yra dezinformuotas Alytaus šilumos tinklų direktoriaus?

Kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius. Politinė reklama
2022-11-26

uzalytu - 13:15 @ Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą