Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2017-02-21

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS “UŽ ALYTŲ” NARIUS KVIEČIAME DALYVAUTI “UŽ ALYTŲ” TARYBOS POSĖDYJE

2017-02-25_tarybos_posedzio_skelbimas.pngASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ TARYBOS POSĖDŽIO

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ
2017-02-25

1. Dėl skirtingų sričių darbo grupių/komitetų (pranešėjas Janis Laurinaitis).
2. Dėl socialinių ir sveikatos reikalų komiteto darbo (pranešėja Adelė Dimšienė).
3. Dėl asociacijos dalyvavimo renginiuose (pranešėjas Janis Laurinaitis).
4. Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).
5. Kiti klausimai.

uzalytu - 15:47 @ Uz Alytu nariu veikla | Pridėti komentarą