Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2016-05-10

VISUS ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ NARIUS KVIEČIAME Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2016-05-14_ visuotinio_nariu_susirinkimo_skelbimas.png
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ
2016-05-14

1. Dėl asociacijos metinės finansinės atskaitos ir veiklos ataskaitos patvirtinimo (pranešėjas Janis Laurinaitis).
2. Dėl revizijos komisijos finansinės ataskaitos tikrinimo rezultatų (pranešėja Rita Abečiūnienė).
3. Dėl asociacijos nario mokesčio (pranešėjas Janis Laurinaitis).
4. Dėl asociacijos sąskrydžio (pranešėjas Janis Laurinaitis).
5. Dėl asociacijos dalyvavimo Alytaus miesto šventėje (pranešėjas Janis Laurinaitis).
6. Kiti klausimai.

Asociacijos Visuomeninis judėjimas “UŽ ALYTŲ” pirmininkas
Janis Laurinaitis

uzalytu - 21:37 @ Skelbimai | Pridėti komentarą

Pridėti komentarą

Fill out the form below to add your own comments