Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATĖS Į MERUS RINKIMŲ PROGRAMA

KAD SIEKIAI TAPTŲ TIKROVE

MIELI ALYTIŠKIAI,

Dalyvaudama miesto politiniame gyvenime, supratau, kad įvairių klausimų, problemų sprendimas turi būti operatyvus, teisingas ekonominiu ir socialiniu požiūriu, atitikti gyventojų lūkesčius.

Vykstant mero rinkimams tiesiogiai LR vietos savivaldos įstatymas, jo papildymai numato naujas mero funkcijas, didina jo atsakomybę. Galimybę ją prisiimti Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Alytų“ patikėjo man.  Jei ir Jūs man patikėsite – garbingai prisiimsiu šią atsakomybę.

Turėdama įstatymo suteiktus įgaliojimus teikti savivaldybės tarybos tvirtinimui administracijos, tarybos komitetų bei skirti savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus, išskirtinį dėmesį skirsiu jų kompetencijai, gebėjimui organizuoti komandinį darbą, sprendimų priėmimo operatyvumą, gebėjimą įvertinti sprendžiamų klausimų pagrįstumą ir to reikalausiu iš savęs.


Inicijuosiu, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenės išrinktų savo seniūnaičius iš gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, įstaigų ir organizacijų kolektyvų. Tokiu būdu bendruomenę įtrauksiu į viešąjį valdymą ir garantuosiu atskaitomybę gyventojams.

Ypatingą dėmesį skirsiu darbo vietų kūrimui, jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimui, kas prisidės prie savivaldybės biudžeto ir tuo pačiu gyventojų gyvenimo lygio kėlimo. Atstovaudama Regiono plėtros taryboje atsakingai rūpinsiuosi pakankamu resursų suteikimu miestui.

Bendradarbiausiu su LR Vyriausybe, aktyviai dalyvausiu Merų asociacijos veiklose, inicijuosiu teisės aktų tobulinimą, didindama galimybę verslininkams dirbti be biurokratinių trikdymų.

Mano bendradarbiavimo su užsienio partneriais patirtis leis įgyvendinti teigiamus pokyčius mieste, naudojantis kitų šalių gerąja praktika.

Gerbiu Alytaus miesto bendruomenės nuomonę ir tikiu tinkamu gyventojų pasirinkimu, leisiančiu siekti bendrų tikslų. Jeigu suteiksite tą galimybę man – stengsiuosi, KAD SIEKIAI TAPTŲ TIKROVE.

Adelė Dimšienė