Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATAS Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 15


ŠARŪNAS BLAŠKEVIČIUS


anketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš , Šarūnas Blaškevičius, 1981 metais gimiau ir gyvenu Alytaus mieste. Esu vedęs, žmona Ilona, turiu šaunią dukrytę Eladytę. Išsilavinimą esu įgijęs Alytuje, 9-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar - Alytaus Jotvingių gimnazija). 2002 metais baigiau Vilniaus statybos kolegiją, įgijau statybos inžinieriaus išsilavinimą. Po studijų savo gyvenimą sieju su šia veikla ir iki šiol dirbu statybos srityje.


Šarūnas Blaškevičius

Parašykite
Paskambinkite