Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ VISUOTINIO SUSIRINKIMO NR. 15

DARBOTVARKĖ

2020-02-05

1.    Dėl asociacijos metinės finansinės ir veiklos ataskaitos patvirtinimo (pranešėjas Tomas Pačėsas);

2.    Dėl asociacijos revizijos komisijos finansinės ataskaitos tikrinimo rezultatų (pranešėja Simona Ežerskienė);

3.    Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (pranešėjas Tomas Pačėsas);

4.    Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Rita Abečiūnienė);

5.    Dėl asociacijos tarybos narių rinkimo (pranešėjas Tomas Pačėsas)

6.    Dėl LR Seimo rinkimų (pranešėjas Tomas Pačėsas)

7.    Kiti klausimai.